Notes from a Dutch diary, June 1 – 4, 1950

Some notes by a 44 year old teacher in a small town in the Netherlands. He is of strictly protestant religion, and interested in politics and history. The notes include details of his monthly salary. He also mentions attending the church service with his family, the pastor’s sermon on the Roman Catholic Mass, the elections in Belgium, and the political situation in neurontin uk Ambon, part of the former Dutch East Indies.

Donderdag 1 Juni [1950]
Weer school.
Prachtig weer.
Er zal maandag weer gefilmd worden.
Ik ontvang mijn salaris. Dat is dan het gewone salaris + 15 %,
Het gewone salaris is f 347,55.
Daar is aan loonbel. al af f 34,20.
Die 15 % bedraagt f 55,20. Daar gaat 11 % loonbel. af.
Blijft over f 55,20 – f 6,07= f 49,13.
Ik krijg dus in handen f 347,55 + 49,13 = f 396,68.

Zaterdag 3 Juni
Voor ‘t eerst weer schoolzwemmen.
‘s Middags help ik in de bibliotheek. ‘t Was niet druk. ‘s Avonds wassen en verschonen. Daar knapte ik fijn van op, want ‘t was heet weer.

Zondag 4 Juni
Dien en Josientje met de auto naar de kerk. Weer warm weer. We drinken koffie uit de kerk op de Henegouwerweg. Westrik had hen deze keer gereden. Deze broeder ontmoette vaak Floor van Tol. En dan begon hij met hem over de vrijmaking.
‘s Middags ga ik op de fiets. Ds Koenekoop over de Paapse mis. Heel duidelijk. Terug met z’n vieren n.l. Jan en ik en voor ons Co met juffr. de Raaf.
Deze dag de Belgen ter stembus, om een geheel nieuw kabinet te vormen in verband met de koningskwestie.
De C.V.P. behaalt bij deze stemming de absolute meerderheid.
Deze C.V.P. staat de onmiddellijke terugkeer van koning Leopold voor.
Te Ermelo is “Het Trefpunt” geopend. Dit is dan het prachtige buitenhuis voor de C.H.U.
Ambon is vastberaden.


Why did we choose extracts from the first week of June 1950?

In May 1950, the then French Foreign Minister Robert Schuman made a programmatic statement concerning the pooling of French and German coal and steel production. The so-called Schuman Plan proved to be the most important basis for the process of European integration, which enables us today to quite naturally work together on a European level.

Share